Amino silikonska tekućina se nanosi u završnoj obradi od poliesterskog vlakna i tkanine

- Oct 14, 2019-

Trenutno je primjena silikona u završnoj obradi od poliesterskog vlakna i tkanine amino-silikonsko ulje, koje je relativno zrelo i obrađeno je u stereotipima. Većina pletene meke završne obrade obrađuje se filmom i suši u preljevu. Konvencionalna amino silikonska ulja imaju sljedeće nedostatke u preradi pamuka: lošu stabilnost (nije otporna na šišanje), nesposobna za obradu u preljevnim spremnicima, ograničene metode obrade, lako ljepljiva peciva (nisu otporna na alkalije, otporna na sol), požutjela velika, teška bojiti natrag (hidrofobno).

 

Sa povećanjem obujma obrade pamučnog pletiva i poboljšanjem zahtjeva za kvalitetom, potrebno je razviti silikonski proizvod koji je prikladniji za obradu pamučnog pletiva koji će zamijeniti trenutni višenamjenski softver za mekanu završnu obradu pamučnog pletiva. Da bi se riješili nedostaci tradicionalnih amino skupina koje se koriste na pamuku, kod proizvođača proizvoda od silikonskog ulja glavna su dva stajališta: omekšivač modificiranog polietera, zbog uvođenja polieterskih grupa u njegovu molekularnu strukturu, kako bi se stvorio amino silikon, omekšivač alkana hidrofilnost, učinkovito sprječava pojavu lijepljenog valjka i mijenja primarnu amino skupinu u žutu amino skupinu te nadoknađuje nedostatak gornjeg aminopolisiloksanskog omekšivača.