Primjena silikonskog ulja u polju s instrumentima

- Oct 09, 2019-

Silikonsko ulje koristi se kao tekućina za punjenje elektroničkih instrumenata. Silikonsko ulje ima takve prednosti kao što su visoka temperatura paljenja, niska temperatura smrzavanja, mali temperaturni koeficijent i nekorozivno je, pa se gotovo koristi u području proizvodnje instrumenata kao kapilara za dijafragmu ili diferencijalni prijenosnik tlaka, ili punjenje tekućina za mjernu komoru i tekućina za punjenje dijafragme manometra.