Zahtjevi za dimetil silikonsko ulje za sušu i vlažnost okolnog okoliša

- May 06, 2019-

Dimetikon Bilo u upotrebi ili u svakodnevnom skladištenju, naša prva briga su zahtjevi vezani uz okoliš, bilo da će biti previše vlažna ili previše suha, koje se vrste problema mogu pojaviti u ove dvije situacije?

Ako je previše vlažan, onda moramo učiniti da pojasnimo je li zaptivna svojstva silikonskog ulja dobra u trenutnoj situaciji. Ako je okolina uvijek vrlo vlažna, učinak brtvljenja nije jako dobar, što može uzrokovati probleme u stvarnoj uporabi. Čak i ako postoji više sigurnosnih rizika u procesu korištenja, to je definitivno ono što trebamo primijetiti.

Ako je suviše suh, valja napomenuti da nema otvorenog plamena. Na kraju krajeva, dimetikon je još uvijek kemijski proizvod. Ako to ne primijetite, lako je imati niz sigurnosnih nesreća zbog otvorenog plamena.

Kako bi se povećala sigurnost uporabe i smanjila pojava gubitaka, potrebno je ispuniti zahtjeve za zaštitom okoliša dimetikona i najbolje ga iskoristiti.