Objasnite značajke oktametilciklotetrasiloksana

- Apr 20, 2019-

Oktametilciklotetrasiloksan (D4), bezbojna prozirna ili mliječno bijela tekućina, zapaljiva, bez mirisa, proizvod je dobiven postupkom sinteze dimetildiklorosilana hidrolizom, odvojen i rektificiran. To je važan međuproizvod u industriji silikona. Glavne primjene uključuju pripremu silikonskih polimera kao što su metil silikonsko ulje, izolaciju i otpornost na vlagu radio-dijelova, te deaktivacijsko sredstvo na površini plinskih kromatografskih staklenih kapilarnih kolona. [1]

Kinesko ime Octamethylcyclotetrasiloxane Strano ime Octamethyl cyclotetrasiloxane

CAS br. 556-67-2

EINECS br. 209-136-7

Molekulska formula C8H24O4Si4

Kinesko ime: oktametilciklotetrasiloksan

Engleski naziv Octamethyl cyclotetrasiloxane

Kineski naziv: oktametilciklotetrasiloksan; oktametilciklotetrasiliksana; octamethylcyclotetraoxysilane; oktametil silikonsko ulje.

Hrvatski pseudonim: oktametil ciklotetrasilazan; oktafenil sileskvioksan; oktametilciklotetrasiliksana

Molekulska formula: C8H24O4Si4

Molekulska masa: 296,62

CAS broj: 556-67-2

EINECS pristupni broj: 209-136-7,