Čimbenici koje treba uzeti u obzir pri sintezi dimetikona

- Apr 28, 2019-

Dimetikon je inertan, bez mirisa, netoksičan, kemijski stabilan, električno i umjereno otporan i ima jaku alkalnu otpornost. Široko se koristi u raznim sektorima industrijske i poljoprivredne proizvodnje. Koji su faktori koje treba uzeti u obzir prilikom sinteze silikonskog ulja? Razgovarajmo o tome u sljedećim malim serijama.

U procesu sintetiziranja dimetikona, on je reagirao 4 sata, zatim neutraliziran 1 sat, zatim ispušten pod tlakom 4 sata, hlapljiva komponenta bila je 1,8%, prinos 79%, a zatim je proces postao, a reakcija je provedena 4 sata. Nakon neutralizacije tijekom 1 sata preko noći, slijedeći dan je smanjen tijekom 4-6 sati, sadržaj hlapivih tvari bio je 0,65%, a prinos je bio 56%.

1. Da li katalizator nije potpuno neutraliziran, a ravnotežna reakcija se nastavlja kada se katalizator iscrpi. Budući da se DMC kontinuirano ispumpava, DMC se također kontinuirano formira u ravnotežnoj reakciji, a prinos dimetil silikonskog ulja je nizak.

2. Bilo da se radi o suvišku octene kiseline, što dovodi do reakcije razgradnje, također nastaje DMC.

3. Kako bi se osigurao pravilan odnos sintetičkog silikonskog ulja alkalija i kiseline, postoji problem da je prinos nizak. Kada se operater razgradi, stupanj vakuuma se ne kontrolira dobro, a silikonsko ulje se ekstrahira.