Rukovanje i skladištenje oktametiltetrasiloksana

- Apr 19, 2019-

Mjere opreza za sigurno rukovanje i skladištenje oktametilciklotetrasiloksana

1. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. Spriječiti udisanje pare i para.

2. Ne približavajte se izvoru vatre. -Zabranjeno pušenje. Poduzmite mjere za sprječavanje nakupljanja statičkog elektriciteta.

3. Uvjeti za sigurno pohranjivanje, uključujući svaku nekompatibilnost

4. Radite pod dušikom kako biste izbjegli vlagu. Čuvati u dušiku i skladištiti na hladnom mjestu. Čuvati spremnik čvrsto zatvorenim i čuvati na suhom, dobro prozračenom mjestu.

5. Otvoreni spremnik mora se pažljivo zatvoriti i držati u okomitom položaju kako bi se spriječilo curenje.

6, lako se hidrolizira.

Gore je način rukovanja i skladištenja oktametilciklotetrasiloksana, nadam se da ću vam pomoći.