Opis proizvoda dimetilnog prstena siloksana

- Apr 25, 2019-

Primarni oblik dimetilnog prstena siloksana je dimetildiklorosilan kao glavna sirovina, koji se hidrolizira i sintetizira, a veza silicij-kisik (Si-O) kao glavni lanac, a organsko-anorganska skupina izravno je spojena na organsku skupinu na siliciju atom. Spoj. Molekularna struktura primarnog oblika dimetilciklosiloksana je ciklička, uglavnom uključujući heksametilciklotrisiloksan (D3), oktametilciklotetrasiloksan (D4), decametilciklopentasiloksan. (D5), dodekametilcikloheksasiloksan (D6) i heksametilciklotrisiloksan (D3) i / ili oktametilciklotetrasiloksan (D4) i / ili decametilciklopentasiloksan Bezbojna prozirna ili mliječno bijela tekućina sa sadržajem oksialkilena (D5) ili orto-metilcikloheksasiloksana (D6) od 50% ili više , zapaljivo, bez mirisa, netopljivo u vodi, topljivo u organskim otapalima kao što je benzen.