Silikonska emulzija uglavnom se koristi kao meko sredstvo za završnu obradu od silikonske tkanine

- Nov 26, 2019-

Silikonska emulzija se uglavnom koristi kao meko sredstvo za doradu tkanina od silikonskog ulja. Prva generacija dorada silikonske tkanine bila je mehanička mješavina dimetikona i hidrogeniranog silikonskog ulja (i njegovih derivata). Druga generacija sredstva za doradu silikonske tkanine je hidrodilna terminirana polimimetilsiloksanska emulzija, koja se pod određenim uvjetima priprema oktametilciklotetrasiloksanskim monomerom, vodom, emulgatorom, katalizatorom i drugim sirovinama. Agregirani. Budući da su polimerizacija i emulgiranje završeni u jednom koraku, izum ima prednosti kratkog radnog vremena, visoke radne učinkovitosti, jednostavne opreme, praktičnog rada itd., A dobivena emulzija je vrlo stabilna, čestice su vrlo ujednačene, i pripremljeni polimer ima reaktivne skupine na oba kraja (hidroksilne skupine). Dalje može reagirati tako da formira film, što je korisno za poboljšanje učinka primjene emulzije, koji nije tako dobar kao mehanički emulgirano silikonsko ulje.