Uvođenje silikonske industrije i široka je primjena

- Oct 23, 2019-

Osnovna strukturna jedinica silikonskog proizvoda sastoji se od veze silicij-kisik, a bočni lanci povezani su s raznim drugim organskim skupinama kroz atome silicija. Stoga su u strukturi silikonskog proizvoda sadržane i "organska skupina" i "neorganska struktura". Ovaj poseban sastav i molekularna struktura čine ga kombiniranjem svojstava organske tvari s funkcijom anorganske tvari. U usporedbi s drugim polimernim materijalima, najistaknutija svojstva silikonskih proizvoda su:

1. Otpornost na temperaturu

2. Otpornost na vremenske uvjete

3. izvedba električne izolacije

4. Biološke karakteristike

5. Niska površinska napetost i niska površinska energija

Upotreba su:

Budući da silikon ima ova izvrsna svojstva, ima širok raspon primjene. Ne koristi se samo kao poseban materijal za odjela za zrakoplovstvo, vrhunsku tehnologiju i vojne tehnologije, već se koristi i u raznim sektorima nacionalnog gospodarstva. Primjena je proširena na: građevinsku, električnu i elektroničku, tekstilnu, automobilsku, strojnu, kožnu i papirnu, kemijsku laku industriju, metale i boje, medicinske i medicinske usluge itd.