Vrste i upotreba silikonske sirovine

- Apr 10, 2020-

Postoji nekoliko različitih oblika organosilikona s različitim stupnjevima umrežavanja. Stupanj umrežavanja opisuje stupanj međusobne povezanosti siloksanskih lanaca. Što je veći stupanj umrežavanja, tvrđi je silikonski materijal. Ova varijabla je izravno povezana sa snagom i talištem polimera. Uobičajeni oblici silikona i neke od njihovih primjena uključuju:

Silikonsko ulje, sastavljeno od ravnih lanaca neprepletenih silikonskih polimera. Otkriveno je da ove tekućine budu korisne kao maziva, aditivi u boji i sastojci u kozmetici.

Između polimernih lanaca silikonskog gela gotovo da i nema premca. Silikonski gel koristi se u kozmetici da formira zaštitni sloj na površini kože i pomaže koži da zadrži vlagu. Silikonski gel se također može upotrijebiti kao materijal za meke dijelove grudnih implantata i određenih uložaka.

Silikonski elastomeri, poznati i kao silikonske gume, sadrže više umreženih veza između polimernih lanaca i zbog toga imaju svojstva nalik gumama. Silikonska guma koristi se kao izolator u industriji elektronike, zrakoplovnim brtvama i rukavicama za pečenje.

Silikonska smola je kruti oblik silikona visoke gustoće umrežavanja. Te se smole najčešće koriste u građevinskim materijalima, poput boja otpornih na toplinu i vremenskih uvjeta.