kako se silikonsko ulje koristi u industrijskoj industriji?

- Sep 16, 2019-

Silikoni u industriji obično se odnose na linearni polidimetilsiloksan. Kombinacija svojstava kao što su niska intermolekularna interakcija, niska površinska napetost i toplinska stabilnost objašnjavaju mnoge njihove primjene. Koriste se u građevinarstvu, zrakoplovstvu i zrakoplovstvu, industriji elektronike itd .; u građevinskoj industriji silikonska brtvila, ljepila i premazi čine građevinski materijal boljim i dugotrajnijim. Silikonska ljepila vežu različite materijale poput betona, stakla, granita, čelika i plastike. U industriji elektronike, silikoni brtve, spajaju i kapsuliraju sve, od vrlo osjetljivih sklopova i mikroprocesora do poluvodiča. Oni pomažu da elektroničke komponente ostanu zaštićene od ekstremnih vrućina, vlage, soli, korozije, onečišćenja i kretanja u računalima, uređajima, automobilima i zrakoplovima.