Primjena 350cs polimimetilsiloksana

- Sep 10, 2019-

(1) Mediji za prijenos topline

(2) Tekućina za prijenos topline

(3) Hidrauličke tekućine

(4) Dielektrične tekućine

(5) Voda repelenti

(6) Lakovi

( 7 )   Sredstva protiv pjene / plijesni