Je li polidimetilsiloksan toksičan?

- Aug 26, 2019-

Polidimetilsiloksan (PDMS), također poznat kao dimetilpolisiloksan ili dimetikon, pripada skupini polimernih organosilikonskih spojeva koji se obično nazivaju silikoni. ... PDMS je optički jasan i općenito inertan, netoksičan i nezapaljiv.