Polidimetilsiloksan obratite pažnju na te primjene

- May 19, 2019-

Polidimetilsiloksan se može podijeliti na: terminalni polidimetilsiloksan i visoko polidimetilsiloksan, koji je glavna sirovina za dodavanje tekuće silikonske gume, silikonskog gela, itd .; Gdje je?

1. Koristi se kao osnovni materijal za proizvodnju visokotemperaturne vulkanizirane silikonske gume (HTV) i pripravlja se miješanjem sredstva za umrežavanje, agensa za pojačanje, sredstva za bojenje, sredstva za kontrolu strukture, sredstva protiv starenja i slično, da se pripremi sirova guma od vulkanizirane gume visoke temperature.

2. Koristi se za izradu tekućeg silikonskog kaučuka, koji je glavni materijal za injektiranje termički oblikovane silikonske gume;

3. Polidimetilsiloksan reagira s različitim organskim materijalima kao što su poliuretan i akril za proizvodnju novih materijala s superiornim performansama (vremenske prilike, starenje, UV otpornost, žilavost, itd.). Važna sirovina za proizvode kao što je silikonsko ulje.)

Koristiti:

Ovaj proizvod je dvostruko-vinilni završen polidimetilsiloksan. Kvaliteta proizvoda je stabilna i sadržaj hlapivih tvari je nizak. To je glavna sirovina za dodavanje tekuće silikonske gume, silikonskog materijala za sipanje, silikonskog gela itd. Sex agent.