Govoreći o transportu i toksičnosti oktametilciklotetrasiloksana

- May 27, 2019-

Znamo da je oktametilciklotetrasiloksan kemijska sirovina, a njegov transport i skladištenje imaju određene sigurnosne rizike. Transport i toksičnost oktametilciklotetrasiloksana ne smiju se mnogo razumjeti. Proizvođač metilciklotetrasiloksana daje vam odgovor na to pitanje.

Pakirano u plastične bačve, neto težina 190kg / barel ili ton bubanj ili međunarodna standardna ambalaža za kontejnere;

Ovaj proizvod treba skladištiti na hladnom i suhom mjestu, vodootporan, vatrootporan i ne smije se miješati s oksidansima, kiselinama, lužinama. Skladišni prostor mora biti opremljen odgovarajućom raznolikošću i količinom opreme za gašenje požara, opreme za hitno liječenje propuštanja i prikladnih materijala za zadržavanje. Prijevoz opasnim robama. Lagano opterećite i istovarite tijekom rukovanja kako biste spriječili oštećenje ambalaže i spremnika. Izbjegavajte kontakt s izvorima topline, vlagom i vodom.

Oktametilciklotetrasiloksan ima dugotrajan štetan učinak na vodeni okoliš. Opasnost od slabljenja sposobnosti nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću. Koristite odgovarajuće zaštitne rukavice. U slučaju slučajnog gutanja, potražiti savjet liječnika (prikaži spremnike ili naljepnice proizvoda). Koristite samo u dobro prozračenim prostorima. Izbjegavajte ispuštanje u okoliš.