Što se dimetilpolisiloksan koristi u hrani?

- Sep 02, 2019-

Dimetilpolisiloksan . Dimetilpolisiloksan (AKA Polydimetilsiloksan) je kemijska supstanca koja se koristi kao sredstvo protiv pjenjenja u mnogim vrstama prerađenih namirnica - koje se dodaju hrani tijekom proizvodnog procesa. Dimetilpolisiloksan pripada skupini spojeva koji se obično nazivaju silikoni.