Što je OH Polimimetilsiloksan koji se završava

- Aug 20, 2019-

107 je načinjen od polimerizacije molomera siloksana,   a oba kraja molekula sadrže hidroksilni organosilikonski materijal. je niz funkcionalnih polimera različite viskoznosti i različitog terminalnog hidroksila, naziva se još i 107OH polimer , njegova strukturna formula je: HO [-Si CH3 2O [Si CH3 2O] nSi CH3 2-OH.Hemijsko ime "Hidroil" je hidrodil-krajnji polimimetilsiloksan.   uobičajeno,   hidroksil silikonsko ulje viskoznosti preko 2500mPa.S naziva se 107 silikonskim gumom.   Pored općih svojstava metil silikonskog ulja, proizvod ima i hidroksilnu reaktivnost. Može se koristiti za izradu nekih novih materijala,   ili umreženi u elastomere ili film , Ovaj je proizvod bezbojna i prozirna tekućina, izvrsne električne izolacije i otpornosti na visoke i niske temperature. Zbog visoke bljeskalice i niske točke smrzavanja, dugo se može koristiti ispod 50 50 ~ + 250 ℃. Odlikuje ga niskim koeficijentom viskoznosti i temperature, velikom kompresibilnošću, niskom površinskom napetošću, dobrom hidrofobnom i otpornošću na vlagu,   kemijska inercija i fiziološka inercija.